INFORMATII

Zonă protejată prin Directiva cu privire la habitate (SCI) având codul BG0000522, care se apropie de zona protejată prin Directiva privind păsările. Include Zona Protejată Lipaka. Este situată pe teritoriul Regiunii Vidin, în raza teritorială a Inspectoratului Regional pentru Mediu și ApeMontana.

Pe teritoriul zonei protejate se află păduri de foioase de fag, tei, frasin, paltin, ulm. Prezența habitatelor de amestec între păduri de tei argintiu, specifice zonei moesice, și păduri termofile de fag.

Accesul se realizează pe un drum asfaltat până în satul Sinagovsti. Cele mai potrivite posibilități de cazare și masă sunt în orașul Vidin sau în mici unități din satele din jur.

Zona este potrivită pentru drumețiidouă trasee ecologice în zonaBozhuritsa”. Sunt interesante de observat habitatele speciilor protejate de plante.

LOCATIE

GALERIE FOTO