INFORMATII

Descriere: Parcul Natural Comana, deși nu are un relief spectaculos, are o biodiversitate extraordinară și un peisaj pitoresc. Balta Comana din cadrul parcului, numită și delta Neajlovului, atrage o sumedenie de specii de păsări (141) specifice Deltei Dunării, dar există și două endemiseme: țigănușul și cleanul de Comana.

Acolo există și un observator ornitologicPlimbările cu barca sau caiacul, trecerea cu tiroliana peste lac, zbor cu motoparapanta, plimbări cu trăsura, escaladă sunt activități posibile în cadrul parcului de aventură din apropierea Parcului Natural Comana. De asemenea, parcul oferă posibilitatea de a efectua excursii și plimbări în rezervația de bujori sau rezervația de ghimpi.

Printre atracțiile culturale ale zonei se găsesc Mânăstirea Comana, Muzeul Memorial Gellu Naum și Atelierul Muzeu Moara de Hârtie din Comana, Muzeul de Istorie de la Călugăreni. Parcul dispune de 10 trasee tematice cu puncte de plecare din Călugăreni, Comana, Mihai Bravu, Islaz, Măgura-Zboiu.

Ecosisteme: Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice; Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp; Mlaştini şi stepe sărăturate panonice; Tufărişuri subcontinentale peripanonice.

Clase de habitate predominante: păduri temperate europene (91AA, 91E0, 91F0, 91I0, 91M0, 91Y0, 91A0), stepe continentale (1530), apă dulce stătătoare (3130, 3150, 3160), curgătoare (3260, 3270), tufărișuri (40A0), pajiști (6240, 6440).

Specii protejate: peste 1153 de specii de floră (a fost desemnat parc natural pt. 21 de speciii), 31 specii de pești, 10 specii de amfibieni, 9 specii de reptile, 212 specii de păsări, 38 specii de mamifere, 2 specii lilieci.

Accesibilitate: ridicată (DN5, DN5A, DN6 – DN5B/DJ603, DN41 – DN5A)

Posibilitate cazare: ridicată (3 structuri de cazare în Comana, 1 în Călugăreni, 1 în Greaca)

Flux turistic: 35000 turiști/an (cf. Administrației)

Activități de agrement: drumeții prin pădure, plimbări cu barca, turism de weekend (picnic, plimbări), birdwatching, turism științific, pescuit sportiv, tabere și excursii școlare, vânătoare organizată, festivități și sărbători locale.

Conexiuni cu alte arii naturale protejate din aria de studiu: ROSPA0022 Comana, ROSCI0043 Comana, ROSPA0146 Valea Câlniștei

LOCATIE

GALERIE FOTO