INFORMATII

Iezerul Călărași are o suprafață de aproximativ 5000 de hectare din care 500 sunt reprezentate prin luciu de apă. În cadrul ariei naturale, specia de interes conservativ remarcabilă este gâsca cu gât roșu, dar sunt de menționat și pelicanul, egreta mică, stârcul cenușiu, lebăda de vară, găinușa de baltă. Aria este animată de păsările cântătoare precum lăcarul mare și mic, pițigoiul de stuf și presura de stuf.

Pe suprafața lacului se găsesc nuferi albi și galbeni, iarba broaștei, peștișoară, pitică. Activitatea ecoturistică principală care se poate desfășura în cadrul sitului este birdwathcing-ul, însă nu există infrastructură turistică specifică pentru această activitate.

Ecosisteme: lacuri naturale, bazine piscicole artificiale, canale navigabile și bazin protuar, păduri, teren arabil, pășuni.

Clase de habitate predominante: ape dulci continentale (N06), mlaștini, smârcuri, turbării (N07), Culturi cerealiere extensive (N12), alte terenuri arabile (N15).

Specii protejate: 92 specii de păsări

Accesibilitate: medie (DN3, DN31)

Posibilitate cazare: medie (9 structuri de cazare în Călărași și 1 structură în Cuza Vodă)

Flux turistic: 14109 turiști/an

Activități de agrement: birdwatching, pescuit sportiv.

LOCATIE

GALERIE FOTO