INFORMATII

Situl Confluența Olt-Dunăre este constituit dintr-o porțiune a Luncii Dunării și porțiunea inferioară a luncii râului Olt. Habitatele prezente formează un adevărat mozaic prielnic pentru cuibăritul, hrănitul, popositul păsărilor.

Printre păsările de interes menționăm: stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), ghionoaia sură (Picus canus), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopus medius), pescărelul albastru (Alcedo atthis) sau cormoranul pitic (Phalacrocorax pygmeus). Situl se suprapune și peste lacurile antropice Frunzaru și Izbiceni și Ostrovul Mare. În timpul migrației, situl găzduiește mai mult de 20000 de exemplare.

Ecosisteme: acvatice și terestre

Clase de habitate predominante: plaje de nisip (N04), râuri, lacuri (N06), culturi (N12), pășuni (N14), alte terenuri arabile (N15), păduri de foioase (N16), vii și livezi (N21), habitate de păduri în tranziție (N26).

Specii protejate: 81 specii de păsări

Accesibilitate: medie (DN54, DN54A)

Posibilitate cazare: redusă (1 unitate de cazare în Corabia, 1 unitate în Turnu Măgurele, 1 unitate în Islaz)

Flux turistic: 2950 turiști/an

Activități de agrement: birdwatching, pescuit sportiv.

Conexiuni cu alte arii naturale protejate din aria de studiu: ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele

LOCATIE

GALERIE FOTO