INFORMATII

Zona protejată Archar a fost declarată prin Directiva privind habitatele(SCI), având codul BG0000497. Zona protejată cuprinde terasele inundabile dunărene și dealurile nisipoase din împrejurimi, cu înălțimi de 80-90 m. Este inclusă și o insulă dunăreană cu păduri aluviale. Au fost identificate 31 de specii protejate din anexele Directivei privind habitatele.

Zona protejată Orsoya a fost declarată prin Directiva privind habitatele (SCI), având codul BG0000182, care cuprinde o zonă protejată prin Directiva privind păsările – SPA BG0002006 Heleșteiele Orsoya. Include Zona Protejată Heleșteiele Orsoya, Ariile de Importanță Avifaunistică (AIA) Heleșteiele Orsoya. Sunt situate în regiunile Vidin și Montana și sub jurisdicția Inspectoratului Regional pentru Mediu și Ape – Montana.

Din punctul de vedere al expunerii turistice și datorită amplasării teritoriale, obiectivele sunt unite în Teritoriul natural protejat Archar – Orsoya.

Până la această zonă se poate ajunge pe un drum asfaltat până în satul Archar și în satul Orsoya. În prezent drumurile până la punctele de observație de pe malurile Fluviului Dunărea sunt neatrăgătoare din cauza stării drumurilor din sate și din cauza depozitării neorganizate a deșeurilor menajere. Este atractivă pentru a fi vizitată cu barca și este potrivită pentru a fi inclusă într-un traseul navigabil pe fluviul Dunărea.

Cele mai bune de posibiliăți de cazare și masa sunt oferite de orașul Vidin.

În ciuda lipsei traseelor marcate, zona oferă oportunități pentru drumeții, datorită caracterului deschis și plat al reliefului. In zonă se află ruinele orașului roman și bizantin Ratsiaria care nu sunt, însă, expuse în mod adecvat.

Sunt interesante de observat păsările iubitoare de apă ce cuibăresc, migrează și iernează aici, precum și puțin rămasele comunități de plante de pe dunele de nisip și de pe pantele de loess de deasupra râului. Zona și obiectivele protejate situate pe teritoriul acesteia sunt potrivite pentru a fi incluse într-un traseu navigabil cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

LOCATIE

GALERIE FOTO