Partea romana

Traseu pentru observarea păsărilor

Ciperceni-Desa – Dunărea la Gârla Mare-Maglavit – Blahnița – Parcul Natural Porțile de Fier – Parcul Național Domogled – Valea Râului Cerna – Culoarul Râului Jiu – Pădurea Radomir – Gura râului Olt, la vărsarea acestuia în Dunăre – Parcul Natural Comana – Iezerul Călărași – Brațul Borcea – Canarele Dunării – Padurea și Valea Canaraua Fetii Iortmac – Dumbrăveni- Valea Urluia-Lacul Vederoasa- Cheile Dobrogei – Delta Dunării – Lacul Tașaul- Corbu – Lacul Siutghiol – Lacul Techirghiol – Pădurea Hagieni- Cotul Râul Văii.

 Urmând zonele incluse în principalele zone protejate, prezentate în ANEXA 5, traseul pentru observarea păsărilor a primit o serie de zone. Zona Ciuperceni-Desa a fost inclusă în traseul pentru observarea păsărilor datorită existenței zonei naturale protejate Calafat – Ciperceni – Dunărea (Zonă cu o protecție specială a speciilor de păsări – ROSPA0013). Dunărea la Gârla Mare – Maglavit a fost inclusă în aceast traseu datorită zonei naturale protejate Maglavit (ROSPA0074). Parcul Natural Porțile de Fier a fost inclus datorită zonelor protejate Munții Almăjului – Locvei (ROSPA0080) și Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier (ROSPA0026). Parcul Natural Domogled – valea Râului Cerna a fost inclus în acest traseu datorită teritoriului impus al obiectivului Domogled – Valea Râului Cerna (ROSPA0035). Culoarul Râului Jiului a fost inclus în acest traseu datorită a trei zone cu protecție specială a speciilor de păsări – Gura Râului Jiu, la vărsarea în Dunăre (ROSPA0023), Nisipurile de la Dabuleni (ROSPA0135) și Bistreț (ROSPA0010). Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac a fost incluse în acest traseu datorită celor trei zone cu o protecție specială a speciilor de păsări – Lacul Dunăreni (ROSPA0054), Lacul Oltina (ROSPA0056), Băneasa – Canaraua Fetii (ROSPA0008). Dumbrăveni – Valea Râului Urluia – Lacul Vederoasa a fost inclus datorită obiectivelor incluse Aliman – Adamclisi (ROSPA0001) și Lacul Vederoasa (ROSPA0007). Principala zonă protejată, Canarele Dunării, a fost inclusă în acest traseu datorită celor două zone cu protecție specială a speciilor de păsări – Dunărea – Ostroave (ROSPA0039) și Canarele de la Hârșova (ROSPA0017). Pădurea Hagieni – Cotul Văii a fost inclusă în acest traseu datorită zonei incluse cu protecție specială a speciilor de păsări Pădurea Hagieni (ROSPA0094).

Traseul pentru observarea păsărilor urmează aceleași artere rutiere descrise în traseul principal, având câteva diferențe. Prima diferență este la Craiova unde deja nu se mai merge spre valea Râului Olteț, ci se continuă pe DN6 până la Pădurea Radomir, înainte de Caracal. A doua diferență este că, după Lacul Techirghiol, drumul continuă fără oprire până la Pădurea Hagieni – Cotul Văii, iar apoi se face legătura cu Bulgaria, la Vama Veche, toate pe același drum, ca și traseul principal.

Deoarece a fost observată o distanță mare între zonele naturale Gura Râului Olt, la vărsarea acestuia în Dunăre, și Parcul Natural Comana, propunem un traseu alternativ, atât pentru traseul principal, cât și pentru cel de observare a păsărilor. Și anume – continuarea drumului prin Bulgaria ieșind pe la Turnu Măgurele – Nikopole și intrând din nou în România prin Giurgiu – Ruse.

 

Partea bulgara

Parcul Natural Persina – Podișul Nikopol

Cea mai mare bogăție a parcului sunt păsările. Sunt descrise peste 200 de specii și aproape toate au statut de conservare. Complexul de insule Belene este desemnat ca fiind unul dintre cele cinci cele mai importante pentru această regiune habitate ale marelui cormoran (Phalacrokorax carbo), ale cormoranului pitic (Palacrocorax pygumeus), ale stârcului de noapte (Nycticorax nycticorax), ale stârcului galben (Ardeola ralloides), ale egretei albe pitici (Egretta gatzetta), ale egretei albe mari (Egretta alba), ale stârcului roșu (Ardea purpurea), ale lopătarului (Platalea leucorodia), ale țigănușilor (Plegadis falcneus), ale raței roșii (Aythya nyroca), are chirei de baltă și ale chirei mici (Sterna hirundo și Sterna albifrons).

Valea Râului Batova

Rezervația Baltata este situată în imediata apropiere a stațiunii Albena, unde râul Batova se varsă în Marea Neagră. Cuprinde una dintre cele mai nordice păduri inundabile conservate din Bulgaria, de stejar, ulm si carpen. Loc potrivit pentru observarea păsărilor de apă, în special în timpul migrației.

Complexul Kaliakra

Locul este interesant pentru observarea păsărilor. În timpul migrației pot fi observate peste 100 de specii de păsări. Pe țarmurile stâncoase cuibăresc și se hrănesc mai multe specii de cormorani și alte păsări, între care rarul Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis).