The Bulgarian Side

Home/The Bulgarian Side
The Bulgarian Side2017-11-10T12:07:25+00:00

Белоградчишки скали – Венеца

ИНФОРМАЦИЯ Природната забележителност „Белоградчишки скали“ е ункален скален комплекс, разположен непосредствено до гр. Белоградчик и е популярен туристически обект. Включва разнообразни по форма [...]

Цибърско блато – Остров Цибър – Златията

ИНФОРМАЦИЯ Защитена зона по Директива за местообитанията с код BG0000199 Цибър, която припокрива защитена зона по Директива за птиците BG0002104 Цибърско блато, BG0002007 [...]

Козлодуй

ИНФОРМАЦИЯ Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) Козлодуй с код BG0000527, която е покрита от значително по-голямата защитена зона по Директива за [...]