ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Обектът Нос Аврора е морски, в акваторията на Черно Море, разпростиращ се между населени места Сатурн и Олимп. Биогенните рифове от Mytilus galloprovincialis са най-важният хабитат, разположен в открито море, на дълбочина между 30 и 45 метра, но и хабитатите от фини пясъци на малки дълбочини. Последните са много редки и имат висока природозащитнастойност. Могат да се извършват гмуркания, за да бъдат посетени. Съществуват редица дейности, които могат да бъдат практикувани, като разходки с водно колело и корабче, каяк, пара-сейлинг, пускане на хвърчила и други водни спортове. Туристопотокът е висок през летния сезон, туристическите курорти биват посещавани от голям брой туристи.

Природозащитният статут на обекта е Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0281. Управител: Без директор. Агенция за защита на околната среда – Констанца.

Екосистеми: водни. Преобладаващи класове природни местообитания: Морски зони, морски острови (N01): пясъчни коси (1110) и рифове (1170).

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида птици.

Достъп: добър (DN39, DN39D)

Възможност за настаняване: добра (над 25 структури във Венус, над 50 в Нептун, над 20 в Сатурн и над 20 в Олимп)

Туристопоток: висок (няма статистики за тази зона)

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки с водно колело и с корабче, с каяк, парасейлинг, управление на хвърчило.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ