ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Обектът Костинещи-23 Август приютява важни хабитати като Биогенните рифове от Mytilus galloprovincialis, Коси с твърда глина по крайбрежието с Pholadidae, където се среща видът Pholas dactylus, Крайбрежна и водна скала с фотофорни водорасли, където разнообразието на водорасли е голямо и други три много редки хабитата в румънската акватория на Черно Море – Едрозърнести пясъци с фини малки камъни, в които вълните се разбиват, каменисти крайбрежия, пясъци на малка дълбочина със следи от биотурбация от Arenicola и Callianassa. До обекта може да се стигне от плажа Костинещи и може да се практикува гмуркане, спортен риболов и водни спортове. Костинещи и курорт, богат на предлагане за настаняване и ресторанти като предлага всички необходими условия за дългосрочна почивка на румънското черноморие.

Природозащитният статут на обекта е Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0293. Управител: Без директор. Агенция за защита на околната среда – Констанца

Екосистеми: водни. Преобладаващи класове природни местообитания: Морски зони, морски острови (N01): 1110, 1140, 1170

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида птици.

Достъп: добър (DN39, DC6)

Възможност за настаняване: добра (154 структури за настаняване в Костинещи, 1 структура за настаняване в 23 Август)

Туристопоток: 34665 туристи/година

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки с водно колело и с корабче , с каяк, езда, разходки с ултралек самолет.

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ