ИНФОРМАЦИЯ

Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI), с код BG0001040 която припокрива защитена зона по Директива за птиците – SPA BG0002002 Западен Балкан. Територията на зоната включва Резерват Горната Кория, Резерват Чупрене, ПЗ Белоградчишки скали, ЗМ Копрен – Равно буче, ЗМ Чупренски буки, ЗМ Сто овци, ЗМ Равненско градище, ЗМ Самарите, ЗМ Уручник и др.

Защитената зона има голяма площ от 219 715 ха., разположена в три административни области – Монтана, Видин и София и на територията на две РИОСВ – Монтана и София.

Защитената зона се характеризира с разнообразен горски ландшафт, скални и пещерни образувания, богато разнообразие от растителни съобщества, много на брой защитени видове от всички организмови групи.

Транспортният достъп може да се осъществи от няколко подхода, като от севрна страна най-живописен е пътя: Белоградчик – Върбово – Долни лом – Чипровци – Превала – Бели мел. От южната страна, основният транспортен достъп е през Петрохан и Берковица.

Предвид големите размери на зоната, може да се избира между много локации за настаняване и изхранване, като най-значимите са в населените места Белоградчик, Берковица, Чипровци, Чупрене и др.

Зоната предоставя възможност за пешеходен туризъм с много на брой обозначени маршрути. Допълнителни атракции са паметници на културата, като станки от средновековни крепости в Берковица, Белоградчик, тракийска крепост между селата Помеждин и Равна, Чипровските градища. Екотуризмът тук лесно се съчетава с опознаване на бит, култура и занаяти, съхранени в планинските населени места.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ