ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Езерото Текиргьол е познато на първо място благодарение на терапевтичните свойства на лечебната си кал и черната лечебна кал, добивана от бреговете на езерото. Около този ресурс се развиват балнео санаториумите в Текиргьол и Ефорие Север, където интензивно се практикува здравният туризъм. Езерото е уникална екосистема в Европа, включваща солени и сладки води и по този начин развивайки уникално биоразнообразие. Така, разнообразието на птичите видове по езерото съставлява важна цел за любителите на наблюдението на птиците.

Природозащитният статут на обекта е Зона със специална защита на птичите видове ROSPA0061 и обект по RAMSAR. Управител: Румънското орнитоложко дружество.

Екосистеми: водни, сухоземни. Преобладаващи класове природни местообитания: континентални сладки води (N06), блата, мочурища (N07), торфища, широкоразпространени зърнени култури (N12), мелиоративни пасища (N14), други обработваеми земи (N15).

Защитени видове: 83 вида  птици.

Достъп: добър (DN39, DJ383)

Възможност за настаняване: добра (205 структури за настаняване в Ефорие, 13 структури в Текиргьол)

Туристопоток: 165894 туристи/година

Развлекателни дейности: балнео лечение, наблюдение на птици, туризъм за отдих, риболов, стрелба с лък, каяк, планински велосипед.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ