цели

Home/цели
цели2018-06-07T09:39:29+00:00

Национален парк Домоглед-долината на р. Черня

ИНФОРМАЦИЯ Природозащитният статут на обекта е Национален парк - Категория II IUCN. Управител: Национално управление по горите Ромсилва - Администрация на Природен парк [...]

Геоложки парк Платото на Мехединци

ИНФОРМАЦИЯ Описание: Геоложкият парк предлага 10 одобрени туристически маршрута, които водят пешеходците през най-впечатляващите карстови и планински пейзажи. Могат да бъдат посетени Пещерата на Епуран, [...]

Нос Аврора

ИНФОРМАЦИЯ Описание: Обектът Нос Аврора е морски, в акваторията на Черно Море, разпростиращ се между населени места Сатурн и Олимп. Биогенните рифове от Mytilus galloprovincialis [...]

Дълбокото езеро (Йезер) – Кълъраш

ИНФОРМАЦИЯ Описание: Дълбокото езеро Кълъраш има обща повърхност от около 5000 хектара, от които 500 са водното огледало. В рамките на природната зона, от особен [...]