ИЗСЛЕДВАЙТЕ ТУРИСТИЧЕСКИЯ МАРШРУТ

Интегрираният туристически маршрут има общ стратегически характер за развитието на районите в трансграничния регион и ще допринесе за създаването на устойчив продукт.

По този начин бяха избрани 30 (тридесет) приоритетни защитени зони от двете страни, които да бъдат свързани по трансграничен туристически маршрут, като основната тема на маршрута е река Дунав, тъй като реката е общото богатство на двете страни.

Наблюдение на птици

приключенияОбласти и обекти, представителни за наблюдение на птици като Дунавските скали с две зони със специална защита на птиците – Дунав – Островей и Хасковите скали от румънска страна и Природен парк „Персина“ – Никополско плато, от българска страна, с над 200 вида

екотуризъм

Екотуризмът може да играе съществена роля в устойчивото развитие и икономическото възстановяване на региона, основан на информираността и екологосъобразното използване на природните ресурси.

Туризъми

Основните защитени природни територии, включени в маршрута за туризъм и приключения, обикновено предлагат разнообразни възможности за туризъм, колоездене, планинарство, гмуркане, пещерни посещения и защитени пейзажи.

Разработване и рекламиране на общ продукт за природно наследство: Маршрут „Защитено природно наследство в границите на Румъния – България презгранична зона“

0
Цели в България
0
Цели в Румъния
0
Км граница

Основен маршрут, свързващ приоритетните екотуристически обекти, следвайки първокласни и второкласни пътища, където е възможно. В България маршрутът започва от Дунав мост II в град Видин, пресича местностите Магура, Белоградчишки скали, Западна Стара планина, Природен парк Врачански Балкан, Карлуковски карст, защитени територии в речните долини на Искър, Вит, Карабуз , Никополско плато, Природен парк „Персина“ и Свищовска гора. Маршрутът минава на юг по река Янтра и защитените природни местности в долината му достига до град Велико Търново и Твърдишка планина, след това затваря кръг и се отправя на север отново.

Пътят пресича Русенски Лом, а след град Русе следва река Дунав до Силистра, включително много от най-значимите дунавски влажни зони. В Добруджа маршрутът излиза от река Дунав и се насочва югоизточно през река Суха, долината на р. Батова, за да достигне черноморското крайбрежие в природен парк „Златни пясъци“. В последния раздел маршрутът следва черноморското крайбрежие, включително всички крайбрежни зони с консервационно значение на север от Варна. Той напуска територията на България на ГКПП Дуранкулак

Стратегия

Маркетингова стратегия

Предварително проучване

ФОТО ГАЛЕРИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Android App
App Store